Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.

Nelson Mandela

Fundacja JakĆwiczyć.pl

Misja Fundacji

Misją Fundacji JakĆwiczyć.pl jest zebranie i upowszechnianie kompetentnej wiedzy wśród PACJENTÓW (osób z chorobami neurologicznymi, szczególnie po udarze) za pomocą nowoczesnych technologii komunikacyjnych (tzw. e-Learning), w celu wsparcia dla zyskania optymalnej poprawy ich funkcji ruchowych i mentalnych, zgodnie z najnowszą wiedzą i standardami terapeutycznymi.

Celem udostępnienia pacjentom i ich rodzinom interaktywnej platformy Fundacji JakĆwiczyć.pl (www.jakcwiczyc.pl), jest dostarczenie im wygodnych i łatwych w zastosowaniu treści informacyjnych oraz przykładów ćwiczeń, które są rekomendowane i wdrażane odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta, w okresie wczesnym jaki chronicznym choroby.

Misją fundacji jest także edukacja środowiska fizjoterapeutycznego pod kątem rozpowszechniania nowoczesnej fizjoterapii za pomocą internetowej platformy edukacyjnej, zawierającej filmy, nagrania z webinarów i Live'ów oraz kursy on-line.

Cele Fundacji

Edukacja pacjentów ich rodzin i środowiska medycznego za pomocą e-Learningu.

Szerzenie kompetentnej wiedzy z zakresu rehabilitacji przedstawianej przez ekspertów w formie tradycyjnych i interaktywnych materiałów edukacyjnych.

Zbieranie środków finansowych w postaci darowizn na fizjoterapię pacjentów dorosłych po udarze i innych chorobach neurologicznych.

Organizacja spotkań i wydarzeń dla środowiska medycznego mającego na celu edukację i wymianę doświadczeń.

Władze Fundacji

Jacek Czarnek
Założyciel Fundacji JakĆwiczyć.pl

mgr Jacek Czarnek

Międzynarodowy Terapeuta metody PNF i koncepcji Bobath. Absolwent Międzynarodowego Programu PNF w Kaiser Fundation Rehabilitation Center Vallejo w USA. Prekursor i jedyny instruktor Saebo w Polsce. Właściciel firmy HABILIS, której misją jest pomoc pacjentom z problemem ręki spastycznej po udarze.

Rada Fundacji

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Kierownik Zespołu Fizjoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wieloletni praktyk i nauczyciel fizjoterapii po uszkodzeniach OUN w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Prowadzący i twórca autorskich szkoleń z zakresu funkcjonalnej fizjoterapii pacjentów po ogniskowych uszkodzeniach OUN.

Dr hab. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Dr hab. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Kierownik II Kliniki Neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Jak zostać PATRONEM Fundacji JakĆwiczyć.pl?

PATRONEM może zostać każda osoba lub firma, która zdecyduje się na pomoc w finansowaniu rehabilitacji chociaż jednego podopiecznego fundacji w okresie min. 3 miesiące.

Główną ideą i zadaniem fundacji jest zapewnienie swoim podopiecznym dedykowanej i specjalistycznej rehabilitacji, uwzględniającej indywidualne potrzeby każdego podopiecznego.

Pragniemy stworzyć model pomocy, w którym zarówno PATRON jak i osoba otrzymująca wsparcie będą mogli nawiązać bliższą relację oraz wspólnie cieszyć się z efektów swojej współpracy.

Każda osoba lub firma będąca PATRONEM zostanie za wcześniejszą zgodą umieszczona na podstronie Fundacji JakĆwiczyć.pl oraz otrzyma kompetentną informacje na temat efektów prowadzonej rehabilitacji oraz zrealizowanych celów.

Kontakt